h1

Sveriges icke-sekulära undervisning

17 februari 2010

Allas rätt att utöva sin religion går hand i hand med allas rätt att låta bli att välja religion. Åtskiljandet av svenska staten och Svenska Kyrkans för tio år sedan gjorde att sekulariseringen av Sverige tog ett viktigt
steg framåt. Men separeringen av stat och religion i Sverige är inte färdig, utan en påbörjad process av att avskaffa särställningen för kristendomen i samhällsordningen. I Sverige finns i dag en mångfald av religioner som ska behandlas jämlikt, medan samhällets funktioner ska hållas sekulära.

Ett tydligt exempel på att vi inte är framme är den svenska skolplanen som fortfarande – 2010 – slår fast att svensk etik ”förvaltats av kristen tradition”. Det här ligger sedan till grund för Sveriges skolors verksamhet och är ett tydligt exempel på hur normen om den kristna värdegrunden fortfarande genomsyrar politiken.

Det här är problematiskt och något som vi gröna föreslagit att man ska ändra, senast på 2009 års kongressproposition ”Grön politik för lika rättigheter”. Även politiker som Martin Andreasson (FP) och Luciano Astudillo (S) har drivit frågan.

I morse rapporterade Ekot om att Skolverket har förstått vikten av den här reformen. Texter om kristendomens särskilda betydelse förslås tas bort ur styrningen av religionskunskapen. Det ska nu bli tydligt att undervisningen ska vara bred och utgå från religiös pluralism och andra livsåskådningar än religioner.

Bra, så.

Men vad händer då i Allians-Sverige? Jo, först går Jan Björklund ut och säger att ”när det gäller kristendom är det där en tyngdpunkt ska läggas och det har att göra med att kristendomen är fundamental del i hela vår kultur och historia, det som har byggt vårt samhälle”. Och ”kommer det något förslag som innebär någon annan avvägning då förbehåller sig regeringen rätten att ändra i den.

På Twitter fyller Göran Hägglund på med inläggetI vår del av världen ska självklart att kristendomen och dess traditioner intar en särställnng i undervisningen

Tydligt är alltså att regeringen anser att kristendomen ska ha en ”särställning” i religionsundervisningen i Sverige – istället för en likvärdig behandling av alla religioner, som Skolverket vill föreslå.

Det här är för mig djupt provocerande – att riksdagspartier 2010 inte ens vill ge olika religiösa uttryck likabehandling.

I morse hade jag en konversation med Hägglund:
Anders: Vad kvaliciferar kristendomen till en ‘särställning’ i religionsundervisningen?
Göran: Att kristendomen lagt grunden för tankesätt, värderingar, kultur, traditioner etc i vår del av världen.
Anders: Även om jag skulle hålla med dig, menar du att kristendomens påverkan på Sverige historiskt borde ligga under religion?
Göran: (…) För mig riml att sv skola ägnar mer tid åt sv geogr, historia o religion än andras
Anders: Så du menar att kristendomen är ‘svensk’ religion?
Göran: Nej men en 1000-årig historia i vårt land. Präglat vårt tänkande. Stora delar av vår kultur är obegriplig utan kunskap om den trad
Anders: Du skrev att svensk skolan ska ägna mer tid åt ”svensk religion” på religionskunskapen. Vad är svensk religion?
Göran: Medvetna missförstånd är sällan bästa grunden för samtal.
Anders: Vad har jag missförstått?
Göran: Känns som ett stickspår, men ändå: kr-domen har inte sitt ursprung i Sv men är sedan lång tid grunden för mkt av västerl. tänkande.

Hägglund menar alltså att i och med att kristendom varit norm-religion i Sverige så ska religionsundervisningen i skolan fortsätta behandla kristendomen som norm. Konsekvenserna av att Sverige var kristet fram till för tio år sedan borde väl rimligtvis ligga på samhällskunskapen och historian – inte religionsundervisningen?

Mer: Alliansfritt Sverige gör en snygg jämförelse, Sara Thiringer om samma fråga, jag själv om Knutby och Helena Sandklef om ”Den blomstertid nu kommer

Annonser

2 kommentarer

  1. […] Anders Wallner beskriver kort sekulariseringen i Sverige och drar en viktig och bra slutsats […]


  2. […] roliga saker i februari var dels den pappautbildning som jag deltog på, regeringens vurm för kristendomens särställning och resultatet av bokslut och revision för Stockholm Pride, där jag sitter i styrelsen. Sista […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: