h1

Miljöpartiet och den gröna organisationsutvecklingen

18 december 2010

Jag kommer i tre inlägg att sammanfatta mina tankar om vad jag skulle vilja göra som partisekreterare. Den första punkten av tre som jag ser som centralt för partisekreteraruppdraget är ansvaret för organisationsutvecklingen.

En växande organisation

Miljöpartiet är (ironiskt nog) i en fas av kraftig tillväxt, vi har idag drygt 16 000 medlemmar, varav ungefär hälften är “nya” medlemmar sedan 2009-2010.  Det är förstås en stor möjlighet för oss, men det kan också vara svårt. Många av våra avdelningar mäktar precis med att både orientera sig i ett valresultatet i form av olika majoritetssamarbeten, kommunala-, landstings och regionuppdrag och dessutom ta emot uppemot dubbelt så många medlemmar. Vi har fått många nya medlemmar och många nya väljare att lära känna – och utvecklas tillsammans med.

* Jag har redan lagt ett medlemsförslag om den här frågan, så att partistyrelsen gör en ordentlig utredning. Jag tror att vi behöver hitta nya organisationsformer så att nya medlemmar känner sig välkomna, utan att äldre medlemmar slutar känna igen sig. Spontant tror jag att det är viktigt med rådslag, medlemsomröstningar och alternativa sätt att engagera sig. Det är inte alltid bäst att snabbt få ett kommunalt- eller lokalt styrelseuppdrag, det kanske passar en bättre att engagera sig i ett nätverk eller med ett tydligt ansvarsområde för något mer konkret. (Som Anna Stenson från MP Lidingö har sagt, ”Vissa [miljöpartister] vill inte bli politiker, de vill bara rädda världen”)

* Erfarenhetsutbyte mellan regioner och lokalavdelningar kan också utvecklas. Om riks kan samordna vilka regioner och lokalavdelningar som har väl utvecklad verksamhet på olika områden så kan riks vara en matchmaker och sätta ihop avdelningar som kan lära av varandra. Vi behöver inte uppfinna hjulet gång på gång.

* Jag tror vi behöver fler sidoorganisationer och nätverk (som Gröna Studenter, Grön Ungdom och Gröna Seniorer), men att de framför allt bygger på gemensamma intressen. Varför inte Gröna Företagare eller Gröna Forskare? Eller ett starkt nätverk för Grön Kultur? Hittills har riksnätverken fått sköta sig själva och det har saknats en tydlig struktur. Där finns mycket att utveckla.

* Jag tror mycket på våra regioner som samordnare. Om riks kan ha en bra dialog med regionerna så kan regionerna ha en bra dialog med lokalavdelningarna. Jag vill ha ett regionordförarnätverk med ett tydligt mandat, liknande tanken med förtroenderådet för att diskutera med partiet mellan kongresserna. Riks kan vara guld värt för regionerna om vi underlättar mer i t ex internutbildningsfrågor och regionerna är guld värda för riks om de är fungerande förankrings- och informationsspridningsparter. Tänk om vi kunde ta några gemensamma prioriteringar – som alla regioner känner sig bekväma och nöjda med? Så effektiva vi kan bli!

(* När det kommer till internutbildning så tror jag det finns en enorm potential för riks roll – mer om det i nästa ”kapitel”)

* Samtidigt tror jag att många medlemmar går med i riksorganisationen Miljöpartiet med engagemang i en riks- eller internationell fråga eller efter att ha uppfattat ett riksbudskap i media. Sedan ”hamnar” man i en lokalavdelning. Vi behöver också se att varje enskild medlem vill ha en relation till riksorganisationen. Där är, återigen, rådslagsarbete och även gemensamma landsövergripande kampanjer viktiga.

Det är här jag menar att vi har potential att bli en folkrörelse – om vi möter den här utvecklingen med kreativa sätt att bygga organisation ute i hela landet.

En ideologisk självsäker organisation

Det finns en grön ideologi, även om den är mycket yngre och därmed mindre dokumenterad än de äldre ideologierna. Vi är långt mycket mer än miljö. Det finns en fara i att växa snabbt, med tusentals medlemmar, men inte ge medlemmar en möjlighet till ideologisk diskussion innan de börjar få förtroendeuppdrag och representerar partiet. På samma sätt tror jag det är svårt som äldre medlem att arbeta intensivt med kommunpolitik, men inte hinna stanna upp och reflektera ideologiskt.

* Jag saknar en gemensam introduktion i Miljöpartiet, där nya medlemmar får chansen att lära sig grunder i grön ideologi och huvuddragen i grön politik. Jag tror att det är viktigt att, precis som Grön Ungdom gör idag, erbjuda alla nya medlemmar att åka på en kurs, lära känna politiken och gärna träffa andra gröna (som inte är verksamma i just den egna lokalavdelningen).

* Vi skulle också behöva arbeta offensivt med att etablera grön ideologi i samhällsdebatten. Även om jag tror att det var bra att vi initierade tankesmedjan Cogito så finns det en fara att partiet i och med det släppte ansvaret för ideologisk utveckling. Jag vill att partisekreteraren ska ha ett särskilt ansvar för att den ideologiska debatten har forum även i partiet. Man kan till exempel tänka sig saker som ett årligt grönt ideologiskt seminarium i Almedalen.

* Många avdelningar samarbetar nu i framför allt rödgröna eller grönblå majoritetssamarbeten. Det här är spännande. Vilka frågor bör man prioritera för att få grönt genomslag, beroende på vilken samarbetspart man har? Här finns ett stort arbete att göra, där riks kan samordna erfarenheter från olika avdelningar och olika samarbeten.

En organisation med ett brett mandat

En av mina organisatoriska hjärtefrågor är samarbetet med det civila samhället, folkrörelser och intressegrupper. Det var ur engagemanget i miljö-, freds-, solidaritets- och kvinnorörelser som partiet bildades – och även hur mitt politiska engagemang vaknade. Jag vill att Miljöpartiet ska vara ett parti där sakfrågerörelser inte ska behöva bedriva lobbying, utan vara en naturlig del av vår idéutveckling.

* NGO:s och civilsamhället ska involveras i våra rådslag och annan idéutveckling. Civilsamhället är en del av vår idéutveckling och ska inte ses som en ”potentiell väljargrupp”. Det ska vara standard med rundabordssamtal och andra kontakter mellan berörda organisationer när vi tar fram ny politik och tar beslut i nya frågor.

* Varje politiker ska få möjlighet att lära sig bra verktyg för hur man tar in input från civilsamhället i sin roll. Ofta vittnar lokala politiker om att lokala organisationer har beröringsskräck och inte vill kopplas till partipolitik. Hur bygger vi bra bryggor så att alla parter känner sig bekväma? Jag tror att ju mer genuint intresserade vi är – desto mer intressanta blir vi.

* Jag tror också på tydliga, men kanske mer symboliska och nätverksbyggande samarbeten. Inför vår dag i Almedalen 2009 samlade jag representanter för grupper inom våra prioriterade frågor (klimat, jämställdhet, lika rätt) för en öppen scen där deras företrädare höll tal från folkrörelser till politiker. Vi kan göra många fler arrangemang av den typen.

Annonser

14 kommentarer

 1. Yeah – bra jobbat <3 Looking good!


 2. Jag har spritt tankarna vidare i mitt landskap


  • Det låter bra! Bolla gärna tillbaka feedback, ingen är ju någonsin färdigtänkt :)


 3. Det här låter jättebra! Lycka till!


  • Tack Kerstin! =)


 4. Hej Anders,

  Mycket bra och intressanta tankar. Framförallt gillar jag den öppna processen inom MP och att vi kan diskutera ämnen och färdriktningar på ett öppet sätt. Det tycker jag ska genomsyra hela vårt parti.

  En sak som jag särskilt tycker är viktig är att nya medlemmar får en grundutbildning i Miljöpartiet och dess gröna ideologi. Det är något jag själv har saknat och som jag försökt läsa mig till.

  Något jag tycker saknas är hur du tycker att sociala medier kan användas inom MP? Vad tycker du t.ex. om Gittan?

  Det kommer kanske i ett annat inlägg, men hur ser du på partisekreterarens roll gentemot media?

  Med vänlig hälsning
  Martin


  • Hej Martin! Kul att du läst texterna och kommer med feedback! Jag tycker att Gittan fungerar riktigt dåligt och är idag snarare kontraproduktivt för den interna informationen. Det roligaste skulle vara att ha ett grönt community som människor VILL hänga på. Kommunikation fungerar bäst när det är lustfyllt. Jag vet att partistyrelsen redan tagit beslut på att ersätta Gittan med något nytt, det ska bli spännande att se vad de landar på.

   Jag har inte funderat så mycket på partisekreteraren och media. Det är ganska logiskt att partisekreteraren, som idag, kommenterar opinionsmätningar, kampanjer och organisatoriska frågor. I ett läge att vi hade suttit i regering så hade det varit viktigt att partisekreteraren kan föra partiets talan gentemot språkrör i regeringen som också företräder regeringens linje… Vad har du själv för tankar om det?

   M v h
   Anders


   • Jag håller helt med dig om Gittan och jag är glad att det kommer tas fram en ny plattform. Jag är också spänd på att se vad det kommer bli.

    Precis som du skriver så är rollen annorlunda om man är i opposition eller om man är i regeringsställning. Det jag tänker på är Miljöpartiets möjligheter att synas i media och då tänker jag främst på tv och tidningar. Jag prenumererar på både DN och Sydsvenskan( är lite av en nyhetsnarkoman) och det jag har lagt märke till är att MP inte så ofta syns på de olika debattsidorna. Det är naturligtvis blödande konkurrens, men det är också en utmaning att få fram det gröna budskapet i inte bara rikstidningarna utan också i de lokala tidningarna, kanske kan partisekreteraren vara ett stöd här för de lokala MP avdelningarna. Vad tycker du om det förslaget?


   • Jag tycker att det ska finnas bra utbildningar för hur man når ut i media, så att vi får politiker som inte bara är bra på politiken utan också på att nå ut med den – både i media och på andra sätt. Har skrivit en del om det i del två om kampanjsamordning. Däremot tror jag att det är viktigt att det är regionerna och lokalavdelningarna själva som avgör hur man vill jobba med lokala medier. Det riks kan göra är t ex att se till att det finns bra material färdigt att utgå från så att man inte behöver göra allt från scratch när man t ex gör en större gemensam kampanj.


   • Tack för dina svar.


 5. Sådärja! Nu har jag knyckt lite idéer från dig och vidarebefordrat dem till ”min” länsförening (hänvisar till din blogg). Vi har redan en massa internutbildningar planerade, men dina tankar om den gröna ideologin och vikten av att fördjupa och intensifiera diskussionen väckte nya idéer! Tack än en gång. :-)


  • Helt rätt! Sharing is caring :)


 6. […] andra som jag är imponerad av är hans tankar kring organisationen och de texter som han har producerat rörande Miljöpartiet och hur vi ska organisera oss. Det är […]


 7. […] uppgift är rimligen inte att driva olika sakfrågor. Anders har goda tankar om partiets organisationsutveckling – något som kan främja också den idépolitiska utvecklingen – och jag har stort förtroende […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: