h1

Miljöpartiet och den gröna kampanjsamordningen

19 december 2010

Jag kommer i tre inlägg att sammanfatta mina tankar om vad jag skulle vilja göra som partisekreterare. Den första delen, om organisationsutveckling, hittar du här. Den andra punkten av tre som jag ser som centralt för partisekreteraruppdraget är ansvaret för kampanjsamordning.

Ett kommunicerande parti

Partisekreterareren är ansvarig för planering och ledning av riksorganisationens valkampanjer och andra större kampanjer. I den omorganisation som är föreslagen för PS är det här mer uttalat – partisekreteraren blir ytterst ansvarig för partiets kommunikation. Under mina första månader som föräldraledig slog det mig hur få av partiets utspel som nådde igenom mediebruset och fram till mig som mottagare. Under fyra månader nåddes jag av ett fåtal budskap, två av dem från MP Stockholm och ett från riksorganisationen.

Vi har tre år utan val eller folkomröstningar framför oss. Det är ovanligt. Jag vill inte riskera att partiet tappar förmågan att kampanja. Att hitta på sätt att nå ut och prata med människor kan inte vara något vi sparar till valrörelser, då har vi inte byggt upp det förtroendet som människor kräver av oss för att vilja lyssna på oss.

* Vi ska fortsätta vara ett öppet parti med ännu fler öppna processer för politikutveckling. Det i sig ger uppmärksamhet som är värd långt mycket mer än enskilda utspel. Vi ska även ha öppna strategier och på så sätt bidra till den rättvisa bilden av oss som ett modernt parti.

* Det spelar ingen roll hur välskrivna PM, rapporter och riksdagsmotioner vi producerar om ingen läser dem (ett ironiskt exempel är väl kanske de här tre texterna?). Jag vill omfördela resurser från utredningsarbete till kommunikation. Dels konkret inom riksorganisationen, men också genom att inspirera region- och lokalavdelningar att prioritera om. När vi växer i medlemstal får vi också den möjligheten.

* När partistyrelsen antar prioriterade frågor för mandatperioden måste de få genomslag i organisationen. Det är lönlöst att välja prioriterade frågor om det inte innebär att vi prioriterar ner något annat. Frågorna måste ha ett stöd i partiets avdelningar och följas upp av kampanjer, internutbildningar och resurser. Det ska inte vara möjligt att, utan partistyrelsebeslut, helt byta frågor – särskilt inte i slutet av valrörelsen.

Den fyraåriga valrörelsen

Jag anser att tiden är förbi då partier bedriver parlamentariskt arbete i 3,5 år och sedan kampanjar i ett halvt. Jag tror således inte heller på modellen att helt ställa om riksorganisation i samband med valrörelser. Framför allt tror jag att det lätt skapar oro och osäkerhet i personalgruppen och därmed sämre stöd till kandidater och regioner.

* Jag vill att Miljöpartiet ska vara en organisation som lätt glider in och ut ur kampanjläge. Vi ska ofta träna på att förmedla budskap tillsammans, både som riksorganisation och som helt parti. Varje region ska ha minst en aktiv internutbildad kampanjledare, som kan både kommunikation och projektledning – gärna fler!

* Jag vill att partiet genomför en större kampanj om året där vi testar vår förmåga att samlat kommunicera ett gemensamt budskap, på alla nivåer. Kampanjernas teman sammanfaller rimligtvis med de, av partistyrelsen, fastslagna prioriterade frågorna. För att regioner lokalavdelningar ska kunna delta krävs dock rejält bra framförhållning och enkla sätt att delta utifrån sina egna förutsättningar.

* Jag vill samtala med samtliga regioner om deras förutsättningar inför varje enskild större kampanj.  Det är ett naturligt tillfälle för varje region att ha direktkontakt med partisekreteraren årligen, för att fastslå en kampanjplan. Det blir också en naturlig process för partiet att förankra politik på respektive område brett.

* Vid sidan av större kampanjer så tror jag på att ha tydliga strukturer för alla ”minikampanjer” i samband med både rikstillfällen som Almedalsveckan men också andra sammanhang som större festivaler och regionala sammanhang där partiet kan synas på bra sätt.

* Våra väljare är uppkopplade. Jag tror att vi bara precis börjat förstå nätets potential som kontaktyta med våra sympatisörer. Vi ska fortsätta att vara öppna för nya kommunikationsverktyg på nätet och istället för att framför allt försöka placera budskap så ska vi lyssna på människors samtal om oss – och delta i de samtalen. Vårt digitala fotavtryck måste vara en prioriterad fråga.


Demokratiåret 2014

 

Vi gjorde vårt bästa val någonsin 2010, men nog kände vi att det borde ha kunnat gå bättre? Min slutsats är att vi gjorde en väldigt bra mandatperiod, men en ganska svag valrörelse, utifrån den potential vi hade. Framgångarna kom ute i många kommuner och landsting, men på riksplanet backade vi jämfört med i princip alla opinionsmätningar ett par månader före valdagen.

Om drygt tre år går vi in i det mesta valrörelseåret hittills, med både val till EU-parlamentet och allmänna val. Det är de nya språkrörens första valrörelse, det är den första valrörelsen med den nya grundlagen. Det är också valet då Alliansregeringen ska bytas ut och Sverigedemokraterna ska lämna riksdagen. Hela det här året behöver börja planeras nu, för att vi ska kunna gå in i det med trygghet. Jag skulle redan nu vilja skriva den valplanen.

* Jag vill redan nu inleda arbetet med valplanen för 2014, och i ett första steg ta fram de känslor vi vill ska genomsyra kampanjen och prata med våra medlemmar om de goda exempel som finns från valrörelsen 2010 runtom i landet. Där börjar arbetet med vilken slags kommunikation vi ska ägna oss åt i framtiden.

Annonser

4 kommentarer

  1. Snyggt, och bra!


    • Tack Erik!


  2. Hurra!


  3. […] andra som jag är imponerad av är hans tankar kring organisationen och de texter som han har producerat rörande Miljöpartiet och hur vi ska organisera oss. Det är tre texter som jag håller med mycket […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: