h1

Miljöpartiet och den gröna konflikthanteringen

20 december 2010

Jag har i tre inlägg sammanfattat mina tankar om vad jag skulle vilja göra som partisekreterare. De första delarna fokuserade på organisationsutveckling och kampanjsamordning. Den tredje punkten av tre som jag ser som centralt för partisekreteraruppdraget är ansvaret för konflikthantering.

En organisation med konflikter

Partisekreterareren är ansvarig för att bistå kommun- och regionavdelningar vid interna konflikter. Jag har tidigare arbetat i två år för en organisation som tar fram pedagogiska modeller för att lära ut konflikthantering och utifrån den erfarenheten skulle jag säga att här finns en svaghet i organisationen. Vi behöver fler personer inom organisationen som kan konflikthantering och som kan lära ut konflikthantering.

Men jag vill börja med att skilja på politiska/organisatoriska konflikter och personliga konflikter. Ansvaret för riksorganisationen måste vara ännu tydligare på den första kategorin. Sedan är vi också en organisation med tusentals individer – det är inte konstigt att konflikter ibland är personbaserade. Men vi är ett parti som inte bara tolererar olikheter, utan som faktiskt efterfrågar olikheter. Därför har vi ett gemensamt ansvar för konflikthantering.

En organisation med politiska/organisatoriska konflikter

Det ligger ju i själva idén för ett politiskt parti att det finns politiska konflikter inom organisationen. Speciellt för ett parti som vuxit så mycket som oss. Men vi har dessutom några konflikter som släpar efter oss som jag tror man ska lyfta fram – och lösa. Det är annars de här konflikterna som jag tror i värsta fall kan leda till lamslagna avdelningar, människor som mår väldigt dåligt – och lämnar partiet.

* När vi märker att politiska frågor ”släpar efter” och en missnöjd minoritet återkommer år efter år med samma problembild bör riksorganisationen reagera. Så var det exempelvis med EU-utträdesfrågan. Till slut tillsattes en intern medlemsomröstning. Jag upplever att EU-frågan är känslig inom partiet idag än för några år sedan, det är mer okej att ha olika åsikter nu. Andra stora minoriteter kan tänkas vara den grupp som anser att partiets skolpolitik är för friskolevänlig. Jag skulle välkomna även ett sådant rådslagsarbete.

* Riksorganisationen har uttalat prioriterat storstadens väljare, då man sett en stor potential där. Men de flesta avdelningarna är verksamma på mindre orter och här finns en konflikt som jag tycker har lämnats olöst. Kongressen har flera gånger antagit ståndpunkter som att ta fram landsbygdsstrategier och det tyder på att vi inte är i mål i den här konflikten.

* Hur är det att komma in ny i Miljöpartiet ”från sidan”? Hur är det att gå med som ung, blir man synonym med ungfomsförbundet? Hur känns det att vara erfaren och äldre medlem när partiet hela tiden ska ”förnyas” och ”moderniseras”? Här vittnar många människors berättelser om att vi har en hel del arbete att göra med hur vi bemöter varandra utifrån ålder och antal år i medlemsregistret. Varje medlem är en fullvärdig medlem – och alla erfarenheter ska bejakas.

En organisation med personliga konflikter

Det unika med ett parti är att vi vet ungefär i ville skeden som konflikter ofta utlöses i kommunavdelningarna. Det handlar ofta om när vi sätter listor och det handlar om när vi ska välja förtroendevalda. Det är en utmaning med den sortens återkommande konfliktytor, men förutsägbarheten ger också en trygghet i möjligheten att förebygga konflikterna.

* Jag vill att det ledarskapsprogram som byggs upp för partiet ska lägga särskild vikt vid konflikthantering.

* Jag tror också att särskilda utbildningar om konflikthantering bör anordnas, framför allt för regionordföranden och regionanställda.

* Det är särskilt viktigt att regionorganisationerna utbildas i att ta ansvar för att det skapas strukturer på de lokala och regionala nivåerna som minimerar behovet av krishantering av riksorganisationen i samband med listsättning och val.

För att lösa en konflikt bra behövs olika sorters kompetens. Jag vet att många efterfrågar en ”auktoritet” från riksorganisationen som visar att man ser, bryr sig och tar konflikten på allvar. Men det behövs också någon som har tid att lyssna. Det behövs någon som kan konflikthantering – men också någon som kan den specifika situationen. Jag tror att vi behöver tillsätta team när en konflikt ska lösas som innehåller personer med all den här kompetensen.

* Jag vill anställa kompetens i riksorganisationen som arbetat professionellt med konflikthantering inom organisationer. Genom att komplettera oss med den uttalade kompetensen kan vi bilda team som hjälper lokalavdelningar med akuta problem av konflikter.

* Jag tror också att lokala och regionavdelningar behöver stöd i att veta när en person är så pass konfliktsökande att det finns skäl för ett uteslutningsärende. Idag tror jag att den reaktionen ligger närmare till hands än vad den borde göra och kan vara ett (alldeles för sent) sätt att involvera riksorganisationen.

Men – det är ett misslyckande när konflikter gått så långt att riks behöver krishantera akut. Regionordföranden och regionanställda bör utbildas i konflikthantering och partisekreteraren har en viktig roll att lyssna in partiets olika delar för att snabbt upptäcka orosmoln.

Att hantera konflikter är inte ett nödvändigt ont att ta till när det går ”fel”, utan ett nödvändigt verktyg för att föra organisationen framåt. Vi ska inte vara rädda för att föra organisationen framåt. Alltså ska vi inte vara rädda för konflikter.

Annonser

2 kommentarer

  1. mycket bra idéer!


  2. […] hans tankar kring organisationen och de texter som han har producerat rörande Miljöpartiet och hur vi ska organisera oss. Det är tre texter som jag håller med mycket om i och som sammanfattar hans åsikter. Den text […]Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: