h1

Språkrörskandidat Ceballos

05 januari 2011

Bodil Ceballos skrev sin artikel Därför kandiderar jag till språkrör den 17 december på Newsmill.

Bodil Ceballos 01

I ett ordmoln över Bodils text sticker orden Miljöpartiet, också, landet, kommuner, politik, bara, ute ut som lite större än de andra.

Wordle: Bodil Ceballos

Bodil inleder med internationella jämförelser med gröna framgångar och andas en tillfredsställelse över att gröna perspektiv äntligen tas på allvar. Klimatfrågan som vi pratat om sedan vi bildades är idag den viktigaste politiska frågan. Det är stort.

Sedan pekar hon ut alla lokalavdelningar och regionala avdelningar som hade stora framgångar i valet 2010 och nu sitter i majoriteter – vilket förpliktigar. Senare återkommer hon till den principen, att det är viktigt att vi förvaltar det förtroendet för att kunna växa ytterligare 2014.

De kommunala och regionala framgångarna gör också att Sverige kommer att få en grön omställning – även om vi sitter i opposition i riksdagen. Bodil konkretiserar den gröna omställningen till bland annat kollektivtrafik, bostadsupprustning, hållbar besöksnäring, biogasproduktion… Bodil är bra på att konsekvent i texten ta med perspektiv från både stora och små kommuner, både landet och storstaden (jag tror att det blir naturligt för en politiker som bor på landet, varit kommunalpolitiker i en stad, nu jobbar i Stockholm men också har arbetat i Bryssel). Bodil vill använda oppositionen i riksdagen till att driva utvecklingen framåt för att ge kommunerna de instrument som de behöver i den här omställningen.

Vidare trycker Bodil på att den gröna politiken skapar arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och därmed större möjligheter att satsa andra kommunala frågor. Jag tolkar det som att hon vill att Miljöpartiet också ska vara en politisk röst för trygghet, bra skolor och förskolor, kvalitativ hälsovård, omvårdnad och kultur.

Det intressantaste tycker jag blir (som med de andra kandidaternas texterna) när man kan ana vad Bodil skulle vilja att partiet prioriterade och utvecklade politik inom framöver. Hon nämner
* förutsättningarna för småföretagen
* jord- och skogsbruk
* besöksnäringen
* infrastruktur
Hon trycker också på att man måste föra en nära dialog med medlemmar och väljare runtom i Sverige och forma politiken för 2014.

Hon avslutar med att skriva några rader om vilka frågor hon själv arbetat med de senaste åren – tillika hennes privata hjärtefrågor – migration och globala rättvisefrågor. Som kommunpolitiker har hon dock framför allt arbetat med miljö och fysisk planering. Som tredje fråga nämner hon kultur. I egenskap av språkrör verkar det som att ett av de budskap hon ser som centrala är att lyckas förklara sambandet mellan de globala problemen och de lokala frågorna. Och att stärka oss både i storstäder och på landet. Hon trycker i avslutningen på att uppdraget som språkrör måste vara hela partiets röst, på alla fyra politiska nivåerna.

Jag anar mellan raderna att Bodil tycker att riksorganisationen prioriterat riksperspektivet och storstäderna på bekostnad av det kommunala/regionala perspektivet och landsbygd/glesbygd de senaste åren. Jag är själv uppvuxen i glesbygd och småstad och har bott i olika större städer de senaste åren så jag är också intresserad av sådana aspekter. Min fråga till Bodil blir då om hon kan utveckla det tänkandet. Hur gör man bäst för att prioritera både storstads- och landsbygdsperspektiv. Hur växlar man från ett riks- till ett helhetsperspektiv? Hur skulle partiets framtoning förändras?

Annonser

2 kommentarer

  1. Jag gör ett nytt försök att svara på dina frågor eftersom det inte funkade förut. Lite kortare dock.

    Jag tycker att du gjort en bra analys av min Newsmillartikel, kanske med tillägget att det du skriver om prioriteringar snarare ska ses som en önskan att utveckla politiken inom ett antal områden där jag upplever svagheter – inte för att vi inte har någon politik på det området utan för att vi inte prioriterar att föra ut den. De områden vi redan är starka i ska för den skull inte nedprioriteras.

    Jag är säker på att vi har en stor potential att växa också i andra grupper än de där vi traditionellt varit stora. Jag har t.ex. aldrig upplevt så mycket intresse för vår politik från äldre människor som i den senaste valrörelsen. På landsbygden är dock motståndet mot oss fortfarande rätt starkt. Det upplevs som om vår politik tvingar människor att migrera till sta’n även om det är en felaktig bild. Vår politik gör det möjligt att leva på landet och ändå vara miljö- och klimatsmart. Jag tycker att det är dags att vi prioriterar att själva föra ut våra budskap istället för att låta allianspartierna ohejdat mangla ut en nidbild. När man hört en lögn många gånger tror man att den är sann.

    Hur ska vi göra då? Ett första steg för att få större fokus också på övriga landet vore att en av våra politiska sekreterare i sin arbetsbeskrivning får ansvar för regionalpolitik i det breda perspektivet så att det inte blir upp till enskilda ledamöters eventuella möjligheter att hinna med efter utskottsarbete etc. Nu när vi är fler ledamöter och mer personal borde det inte vara omöjligt att vara ute mer i landet och träffa väljare och lokalföreningar. Det är i mötet med människor vi kan väcka folks intresse. De flesta vill göra en insats för miljön och klimatet och vi har lösningar att presentera men också stora öron att lyssna med. Jag vill att människor ska bli nyfikna på vår politik. En uppgift för den nya partisekreteraren att genomföra kanske?


    • Tack för svaret Bodil! Och passningen! :) Återkommer om den.Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: