Posts Tagged ‘demokrati’

h1

Människor, partier och demokrati

04 maj 2011

Igår medverkade jag på Makthavarölen och panelsamtalet ”Mot medlemslösa partier” som arrangerades av Sektor 3 och Makthavare.se. Panelsamtalet går att se här.

Samtalet föranleddes av rapporten med samma namn som konstaterar att partierna snabbt tappar medlemmar och inte verkar bry sig om det. Frågor ställs om hur medborgarinflytande säkras i framtiden om partierna är toppstyrda och inte längre medlemsorganisationer.

Jag deltog för att ge en annan bild av partipolitiken. Miljöpartiet har fördubblat sitt medlemsantal de senaste två åren och sjuder idag av medlemmar och aktivitet. Jag tror att det finns tre huvudanledningar till det:

– Till att börja med ligger de gröna idéerna i tiden. Det finns ett politiskt stöd för grön omställning och långsiktiga lösningar i stora delar av världen. Senast igår valdes den första gröna ledamoten in i Kanadas parlament.

– Miljöpartiet i Sverige har medvetet, under Maria och Peters språkrörsperiod, breddat bilden av hur man ”får” vara som miljöpartist. ”Vi ska vara ett parti för alla från frihetlig vänster till socialliberaler” är ett vanligt språkrörscitat när det gäller vår väljarbas. Min personliga brasklapp där är att när det gäller medlemmar så hoppas jag att efter den initiala nyfikenheten så utvecklar man ett grönt ideologiskt självförtroende i partiet och kanske lämnar de äldre ideologierna som självidentitet.

– Den tredje anledningen, som jag fokuserade på under panelsamtalet igår, handlar om öppenhet. Vår medlemsökning tog fart under en period då vi fick mycket uppmärksamhet för våra interndemokratiska processer. När vi avgjorde för oss känsliga frågor som EU-utträde och socialförsäkringssystemets utformning med direktdemokratiska instrument som medlemsomröstning och rådslag så skapade det en trovärdighet i vårt påstående att medlemskapet betyder något i Miljöpartiet. Gröna medlemmar får påverka på riktigt.

Med det sagt så tycker jag inte heller att ett parti bara ska lyssna på sina medlemmar. I vår partiprogramsrevidering som nyligen inletts är vårt mål att få input från alla – och framför allt stora delar av civilsamhället, forskningen och näringslivet. Utifrån den kunskapsbasen ska sedan våra medlemmar i en lång process mejsla fram gröna politiska lösningar för 2000-talet.

I samband med panelsamtalet igår kväll svarade jag på några frågor från Aftonbladet och Expressen om det rån och överfall jag var med om i helgen. Det jag ville säga är att det jag var med om självklart kommer att påverka mig under lång tid framöver. Men jag tänker inte låta det begränsa mig som politiker.

Jag kommer nu att ägna tid åt att vila, umgås med nära vänner och familj och få tid att bearbeta det som hänt. Därav blir bloggen vilande ett tag till. Jag vill tacka för alla hälsningar som jag fått av vänner, bekanta och andra om tillfrisknande. Det värmer.

edit: Panelisterna Adam Cwejman och Lars Stjernkvist har bloggat efter seminariet.

Annonser