Posts Tagged ‘främlingsfientlighet’

h1

Att förekomma främlingsfientlig retorik

28 november 2010

Under lördagen arrangerade och modererade jag ett seminarium om främlingsfientlig retorik och hur MP kan bli bättre på att förekomma den snarare än att reagera på den. Grundtanken i seminariet var att det är bättre att själv lägga förslag i kommunerna som bejakar gröna mångfaldsfrågor och försvara dem – än att kritisera de förslag eller den retorik som t ex Sverigedemokraterna använder i kommunfullmäktige. För att kunna vända på problemformuleringen.

Jag inledde med en kort resumé av vad vi pratade om på ett liknande seminarium 2007, ”att bemöta främlingsfientlig retorik”. Det viktigaste är att kunna frågorna och inte lita på sin egen välvilja. Det räcker inte att vilja väl när man ska debattera med högerpopulistiska företrädare som studerat statistik på invandringsområdet in absurdum. Du måste dels kunna den statistik som de använder och veta varför den ibland till synes stödjer deras argumentation men framför allt vara säker i vår egen politik och varför vi är den politiska motpolen till partier som Sverigedemokraterna.

Därefter intervjuade jag våra experter;

Markus Uvell, vd Timbro och författare till Folkhemspopulismen, kritiserade de etablerade partiernas till synes ointresse att diskutera integrationsfrågorna ur de klassiska perspektiven; arbetsmarknad, bostads- och välfärdspolitik. Istället hamnar diskussionen på SD:s planhalva och politikerna bemöter de påstådda ”problemen” med invandring. Och ibland till och med lägger förslag som burkaförbud och liknande för att anpassa sig. SD:s väljare prioriterar samma frågor som andra väljare; bra vård, skola, miljö och omsorg. Han efterlyste också mer globaliseringsdebatt i Sverige. Nu har vi grupper som känner sig besvikna över det utländska inflytandet i Sverige med t ex utflyttade företag och nedlagda industrier och den frustrationen tar en grupp ut på invandrade.

Elisabet Qvarford, journalist och författare till Svensk, Svenskare… följde SD i valrörelsen och tycker att MP ska utnyttja positionen som deras utnämnda motpol för att prata om vår egen politik. Hon efterlyste också bättre pålasta journalister som granskar SD så att politikerna kan ägna sig åt debatterandet och inte att påvisa de lögner som ofta sprids inom den främlingsfientliga retoriken.

Anders Åkesson, regionråd Skåne (MP) som tagit många debatter med skånska Sverigedemokrater, poängterade att i fullmäktigesalen är det viktigt att trycka på att grön politik är bättre för de grupper SD säger sig värna (pensionärer, arbetslösa) och samtidigt inte tullar på principer om likabehandling och allas rätt till välfärden. Men han menade också att det viktigaste arbetet handlar om att vara ute bland människor och prata om grön politik och lyssna på de problem människor upplever.

Maria Ferm, riksdagsledamot (MP) och migrationspolitisk talesperson, ville poängtera att det inte är SD som är problemet, utan när retoriken och förslagen smyger sig in hos andra partier. Då är det viktigt att vi, som miljöpartister, inte försöker anpassa oss utan bedriver grön framtidspolitik och återupprättar framtidstro hos de människor som känner sig svikna av samhället. Den gröna omställningen är vad som ger jobb och livskvalitet – inte att minska invandringen.

Det var ett långt seminarium och publiken byttes delvis ut i pausen vilket var en utmaning som moderator. Det var svårt att mellan panelens olika perspektiv och publikens frågor försöka hålla oss till ämnet – men det panelen enades om var att det är väldigt svårt att som politiker inte förhålla sig till den problembild som sprids.

När en lokal fråga aktualiseras är det svårt att som politiker lyfta diskussionen att handla om vad som egentligen är problemet. När debatten i lokaltidningen handlar om huruvida en moské ska byggas eller inte är det en utmaning att hitta roten till den upprördheten som kanske uppstått – vad är det egentligen som känns främmande? Vad kan vi som politiker göra?

Publiken efterlyste också en faktabank med siffror och fakta att kunna vända sig till. Jag tipsade, också via publiken, om Sverigedemokraterna har fel (Expo) och Migrationsinfo.

Jag blev väldigt imponerad av panelen som alla fyra hade väldigt kloka inlägg i debatten och kan konstatera att den här sortens frågor kräver snarare helger eller heldagar för att hinna bli mer konkret. Deltagare kom fram efteråt och kände att de ville nu åka hem och arbeta med de här frågorna i lokalavdelningen, utbilda sig och bedriva politik. Det känns förstås väldigt bra att vara med och sätta igång sådana processer.

Annonser
h1

Valrörelsens första debatt

21 april 2010

Ikväll var jag på min första debatt för valrörelsen, om asyl- och flyktingpolitik hos Iranska Flyktingars Riksorganisation i Husby. För de andra partierna närvarade politiker som Magdalena Streijffert (S), Nooshi Dadgostar (V), Gustav Blix (M) och Aphram Melki (C).

Det blev en annorlunda debatt. Den tog tre timmar, men vi hann bara med ett inledningsanförande och en kortare avslutning, då allt som sades skulle översättas till persiska och publiken ställde väldigt många frågor. Det fick mig att fundera över debattformer, men det får jag ta i ett annat inlägg.

Det som jag blev frustrerad över ikväll var hur dåliga politiker är på att ge konkreta besked om vad vi tycker. När fem partier hade hållit sina inledningsanföranden och tryckt på olika viktiga saker, som att ha en rättssäker asylprocess, att trycka på EU för en bättre asylpolitik, att se kvinnors asylskäl hade ingen ännu givit några konkreta löften om frågor man var beredd att driva.

Det var först Nooshi från Vänsterpartiet som listade svenska och EU-reformer som partiet står bakom.

Det finns väldigt många angelägna reformer inom flykting- och integrationspolitiken. Jag pratade framför allt om tre frågor:
– att Miljöpartiet vill se en bortre gräns för hur lång tid en asylprocess får ta innan man automatiskt får uppehållstillstånd. Vi har valt gränsen ett år (för det första beskedet).
– att Miljöpartiet vill gå tillbaka till den tidigare praxisen (före Ny Demokratis tid i riksdagen) om att ge permanenta uppehållstillstånd och inte tillfälliga.
– att de rödgröna i Stockholm är eniga om att rusta upp kvaliteten på SFI-utbildningarna i staden. Miljöpartiet vill dessutom satsa pengar på SFI på modersmål i de största invandrarspråken.

Det blev tyvärr ingen debatt om sakpolitiken, då inga partier gick i polemik med varandra i de korta inläggen.

Om vi hade haft tid hade jag gärna velat diskutera försörjningskrav för anhöriginvandring med KD. Det får bli en annan gång. Valrörelsen har bara börjat.

En kväll som denna, med många fd och nuvarande asylsökande i publiken är det viktiga att lyssna – och visa att man förstått vilka som är problemen.

h1

Bra debatt med Sverigedemokraterna!

15 januari 2010

Igår följde jag debatten mellan de två Skånepolitikerna Anders Åkesson (MP), regionråd och Björn Söder (SD). (Tyvärr inte live, men på näst bästa sätt genom Sydsvenskans Niklas Orrenius’ twitterkonto.)

Jag håller med Tomas Melin (MP) om att förutsättningarna var de rätta: debatten var i en politisk arena – region Skåne – där SD är representerade och den var allmänpolitisk. Åkesson och Söder hade kommit överens om fyra regionpolitiska frågor: kollektivtrafik, kultur, jämställdhet och personalpolitik.

Tidigare försök att på riksnivå bemöta SD har varit ogenomtänkta och gått – sådär. Då tänker jag framför allt på Fredrick Federley, Maud Olofsson och Mona Sahlin. Federley och Olofsson gjorde det snuttifierat och Sahlin gjorde det oproportionerligt. Vid alla tre tillfällen fokuserades det på ”invandringsfrågan” – men motdebattörerna kändes konstigt nog dåligt förberedda på just den. Det räcker inte att vara ”god” för att vinna en SD-debatt.

Jag har tidigare hållit ett par MP-interna utbildningar på temat ”så bemöter ni främlingsfientlig retorik” och har försökt ge lokalpolitiker dels faktaunderlag om de påståenden SD och andra partier för tillfället använder, men också allmänna tips om hur man agerar i debatter i kommunfullmäktige eller i andra sammanhang.

Nu har jag ännu inte hunnit se debatten från igår, men det verkar som att Åkesson gjorde helt rätt genom att visa (MP) som ideologisk motpol till SD – utan att tjata om det. Han gjorde det istället genom inte vara överdriven i sin argumenation och hålla fast vid de andra politiska områdena. Då blir det tydligt att SD:s enda chans att vara på hemmaplan är att knuffa in invandringskritik i alla andra frågor. (Det är ingen som kommer rösta på SD för att de bedriver en bra sjukvårds- eller infrastrukturpolitik. Lyssna bara på partiledare Jimmie Åkesson i Ekots lördagsintervju och svaret på öppningsfrågan ”Vilka samhällsproblem beror inte på invandring?”)

Debatten i sin helhet kan du se här.

Läs också: Anders Åkessons debattartikel i Sydsvenskan om bakgrunden till debatten och ovan nämnde Niklas Orrenius analys i Sydsvenskan.