Posts Tagged ‘grön ungdom’

h1

Fyra av sex gröna språkrör på plats

21 februari 2011

De två senaste helgerna har Gröna Studenter och Grön Ungdom valt nya språkrör, så att fyra av den gröna rörelsens sex språkrör är utbytta. (Detta har triggat en lång rad ordvitsar om hur det ”rör” på sig i partiet eller att människor blir ”rörda” när språkrör avgår och tillträder.)

Gröna Studenter har valt Erika Karlénius och Gabriel Liljenström. Erika och Gabriel skrev en gemensam text inför årsmötet om sina ambitioner som språkrörsduo:
”Tre av fyra studenter upplever att de inte har medel nog att täcka sina månatliga kostnader, och än värre är situationen för de studenter som har barn. Var åttonde student har så pass mycket besvär – psykisk som fysisk – att detta går ut över deras studieresultat. Här måste Gröna Studenter visa på handlingskraft och föra upp vikten av en grön ekonomi och bostadspolitik, men också aktivt stärka och utveckla studenthälsan.”

Grön Ungdom har valt Rebecka Carlsson och Björn Lindgren, enligt valberedningens förslag. Benjamin Juhlin har lagt upp Rebeckas och Björns linjetal från riksårsmötet. Rekommenderas!

Fler: DN, SvD, Norrbottens-Kuriren, Ergo, Politikerbloggen, Maria Ferm, Dagens Opinion.

Annonser
h1

Rebecka&Björn – the luminary ones?

12 januari 2011

Nu har Grön Ungdoms valberedning lagt sitt förslag: Rebecka Carlsson och Björn Lindgren föreslås ta över efter Maria Ferm och Jakop Dalunde.

Rebecka Carlsson sitter idag i Grön Ungdoms förbundsstyrelse med ansvar för internationella frågor, studerar statsvetenskap och sitter i styrelsen för Sustainergies. Hon var 2009 års ungdomsrepresentant från Sverige till FN:s kommission för hållbar utveckling. Skribent på Supermiljöbloggen.

Björn Lindgren är språkrör för Grön Ungdom Göteborg, kampanjade och stod på partiets lista inför EU-parlamentsvalet och MP Jämtlands riksdagslista 2010. Björn sammanfattar sina tankar om språkrörsuppdraget på youtube. Jag engagerade Björn som paneldeltagare till samtalet ”Snart 15 000 medlemmar – är vi redo” i höstas.

Än så länge har Rebecka inga motkandidater till den språkrörspost som är vikt till en kvinna, men flera män har tidigare annonserat sina kandidaturer:

* Yuri Silva, 23, Eskilstuna. Yuri sitter i kommunfullmäktige i Eskilstuna. Har en fil kand i biologi. Skriver om klimaträttvisa, frihet och solidaritet.

* Niclas Persson, 21, Örebro. Studerar till teckenspråks- och dövblindtolk. Skriver att han brinner mest för barns rätt, tillgänglighet och anti-rasism.

* Elias Ytterbrink, 22 (?), Göteborg. Är idag språkrör för Grön Ungdom väst, kommunpolitiker i Göteborg. Tal och debatter finns på youtube. Kandiderade även 2010.

Nu återstår att se vilka som står fast vid kandidaturerna nu när valberedningen lagt sitt förslag – och hur riksårsmötet väljer i slutet av februari.

Fler: Politikerbloggen, Makthavare, Maria Ferm, Benjamin Juhlin, Christian Valtersson, Politikerkollen

edit II: Tidigare kandiderade även Joakim Larsson, 23, Göteborg. Han var tidigt ute, men då han blivit arvoderad politiker i västra götalandsregionen har han dragit tillbaka sin kandidatur.

edit III: * Även Anders Schröder, 20, Uppsala har dragit tillbaka sin kandidatur.

h1

Generationsskifte i Grön Ungdom

09 januari 2011

Dags att leverera.

Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund Grön Ungdom har, som ungdomsförbund har, ganska täta generationsväxlingar. När du varit aktiv medlem i ett par år så tillhör du de erfarna medlemmarna och är i minoritet på riksårsmötet. Därefter går många vidare till engagemang i Miljöpartiet, att istället engagera sig i utomparlamentariska organisationer eller till något annat.

De senaste åren har det skett otroligt mycket i Grön Ungdom. Jag tycker att det bara är MUF som kan jämföras i utveckling. För några år sedan var det otänkbart för i princip alla att engagera sig i MUF. Under Niklas Wykmans ledning har man gått från kavajer och en något gubbig småborgerlighet till sweatshirts, kaxiga kampanjer och vad som upplevs av många som en ung, radikal frihetsrörelse. Wykman har fört MUF till en mer livsstilsliberal, kaxig ungdomsrörelse. Hans ”Vi har mer gemensamt med unga människor än politiska system” är ett av de bästa politiska citaten. Nu har MUF återvänt till det normala, med att välja en civilingenjör med ur riksdagsgruppen till ordförande.

I helgen har Grön Ungdoms förbundsstyrelse sitt sista möte inför årsmötet. För bland andra språkrören Maria Ferm och Jakop Dalunde och styrelsens sammankallande Fredrik Frangeur är det det sista mötet över huvud taget, då ledartrion avgår i samband med riksårsmötet i februari.

Men Grön Ungdom har, under Maria Ferms och Jakop Dalundes språkrörsperiod, gjort en större resa. Medan MUFs ledning i princip varit centrerad kring en person så handlar Grön Ungdoms förändring om något djupare. För oss som var vegetarianer, handlade på second hand och lyssnade på Doktor Kosmos var Grön Ungdom ett naturligt valet i början av 00-talet (när vi ratat Ung Vänster). Särskilt om man gillade överkokta linsgrytor och kramhögar. Vi diskuterade oss fram till intressanta resonemang kring djurrätt, mediekritik och queer, men utan att det riktigt tog fäste i ungdomskulturen. GU var en organisation för oss ”outsiders” och det var en ganska bekväm position. Vi var öppna för Skunk-generationen, alla oss som inte levde upp till traditionella könsnormer eller var inne på smalare subkulturer. Det var bra. Jag tror att Grön Ungdom räddat liv genom att vara den fristaden.

Men ett politiskt ungdomsförbund måste vara bredare än så. Ett ungdomsförbund måste kunna känna av vad ungdomar tänker och känner är problem i samhället och presentera ideologiska lösningar på dem problemen. Och dessutom vara relevanta för att unga ska vilja lägga sin tid på partipolitik, i konkurrens med alla annat som erbjuds. Det har Grön Ungdom lyckats med. GU är fortfarande ett helgrönt ungdomsförbund som trycker på för öppna gränser, normkritik och queer feminism, minskad köttkonsumtion – men nu har unga människor tillträde till GU oavsett om de själva lever utanför heteronormen eller inte, äter kött eller inte, sminkar sig eller inte. Det sociala samspelet i Grön Ungdom petades från första till andra plats på prioriteringslistan. På nummer ett står nu politiken.

Maria Ferm och Jakop Dalunde blev valda precis när förändringen inletts. De har självklart inte varit ensamma, men som språkrör är de ansiktet utåt för en organisation i förändring. Jakop och Maria avgår nu som språkrör för ett Grön Ungdom där man fortfarande får klä sig i blommiga tunikor, men man får också klä sig i kostym. Man får diskutera polyamori, men man får också diskutera arbetsmarknadspolitik. Vi har inte bara representanter på Färnebo feministfestival, utan också bland de internationella förhandlarna på COP16. Du får vara precis som man vill, så länge du brinner för grön politik och vill förändra samhället så det blir grönare.

Maria och Jakop har arbetat närmare moderpartiet än vad jag vet att någon annan språkrörsduo tidigare gjort. Man har inte bara drivit Grön Ungdoms åsikter på kongresser och partistyrelsemöten, utan dessutom förhandlat med riksdagsgruppen och drivit Grön Ungdoms perspektiv i det dagliga riksdagsarbetet på ett lysande sätt. Det handlar om hårt arbete och det handlar om att bygga upp ett förtroende. Det är också en anledning att Miljöpartiet har en bättre politik än någonsin i Grön Ungdoms prioriterade områden: klimat, migration, feminism och integritet (Grön Ungdom har för övrigt haft prioriterade områden).

Det här har varit en bra breddning av förbundet och dess uppgifter och jag är övertygad om att den är bestående. Nu när förbundet väljer nya språkrör och föryngrar förbundsstyrelsen i vår så är det med den basen de nya ledarna kan bygga vidare organisationen för fler medlemmar, fler unga gröna och mer professionalisering av den viktigaste politiska rörelsen för unga: den gröna.

edit: Även Mikaela Persson twittrade om sitt sista fs-möte.