Posts Tagged ‘gröna studenter’

h1

Fyra av sex gröna språkrör på plats

21 februari 2011

De två senaste helgerna har Gröna Studenter och Grön Ungdom valt nya språkrör, så att fyra av den gröna rörelsens sex språkrör är utbytta. (Detta har triggat en lång rad ordvitsar om hur det ”rör” på sig i partiet eller att människor blir ”rörda” när språkrör avgår och tillträder.)

Gröna Studenter har valt Erika Karlénius och Gabriel Liljenström. Erika och Gabriel skrev en gemensam text inför årsmötet om sina ambitioner som språkrörsduo:
”Tre av fyra studenter upplever att de inte har medel nog att täcka sina månatliga kostnader, och än värre är situationen för de studenter som har barn. Var åttonde student har så pass mycket besvär – psykisk som fysisk – att detta går ut över deras studieresultat. Här måste Gröna Studenter visa på handlingskraft och föra upp vikten av en grön ekonomi och bostadspolitik, men också aktivt stärka och utveckla studenthälsan.”

Grön Ungdom har valt Rebecka Carlsson och Björn Lindgren, enligt valberedningens förslag. Benjamin Juhlin har lagt upp Rebeckas och Björns linjetal från riksårsmötet. Rekommenderas!

Fler: DN, SvD, Norrbottens-Kuriren, Ergo, Politikerbloggen, Maria Ferm, Dagens Opinion.

Annonser
h1

Gröna Studenters roll i den gröna rörelsen

12 februari 2011

I förmiddags höll jag ett seminarium på Gröna Studenters årsmöte i Jönköping på temat ”Snart 3000 medlemmar – är vi redo?”. Jag har ju tidigare lyft frågan om Miljöpartiets utmaning som kraftigt växande organisation, så det var roligt att få resonera kring en av sidoorganisationernas särskilda uppgift.

Gröna studenter har ökat med 73% det senaste året och är idag fem gånger så många som de var 2007. Bakom den här statistiken finns ju väldigt många människor, studenter och unga akademiker, som vill ansluta sig till den gröna rörelsen.

På seminariet gick jag igenom mina tankar i och med Miljöpartiet kraftiga medlemsökning och sedan gick vi in på Gröna Studenters roll i den utvecklingen MP har framför sig.

Vi gjorde två övningar på seminariet. Den första syftade till att hitta vilka gemensamma anledningar vi hade till att vi hade stannat kvar i organisationen. Ohotad etta och tvåa på den listan var att man fått goda sociala relationer (1) och att man hittat meningsfulla uppgifter och kan påverka (2). Utifrån den listan fick gruppen diskutera i smågrupper utifrån de två olika områden som jag tror att Gröna Studenter verkligen kan göra skillnad inom Miljöpartiet:

* Att vara dörren in i rörelsen för unga akademiker och studenter
För att vara en bra första kontakt var gruppen överens om att det är viktigt att tidigt få en individuell lots in i partiet för att hamna rätt. Om man vill engagera sig i Gröna studenter ska man tidigt få träffas fysiskt och träffa andra likasinnade (gröna akademiker). Jag minns själv hur utvecklande det var att kunna diskutera grön politik med någon som läst samma teorier som jag själv. Gröna Studenter har en möjlighet att vara matchmaker av gröna med liknande perspektiv. Gruppen tyckte också att det är viktigt att medlemmar tidigt får tycka till om – och diskutera – politik. Jag kompletterade med att den sortens diskussioner för många blir mer meningsfull om tanken är att något konkret ska komma ur diskussionen; som till exempel en riksdagsmotion eller ett kommunalt program.

* Att slå vakt om en evidensbaserad politikutveckling inom partiet
I verksamhetsplanen för Gröna Studenter 2011 står det att ”Gröna Studenter ska stå i främsta ledet när det gäller att lyfta politiken från nivån av allmänt tyckande till konkret politik baserad på vetenskaplig forskning.”. Jag håller med om att styrkan i ett studentförbund är att det står med ena foten i akademin och andra foten i partipolitiken och att det är en resurs som bör nyttjas. I den här diskussionen kretsade gruppen kring vikten av representation i partiet och den egna idéutvecklingen inom Gröna studenter med fokusgrupper och produktion av underlag och texter åt mp-politiker. Man ville också att personer som vågar vara obekväma och ifrågasätta ”sanningar” inom partiet skulle få stöd. Gruppen eftersökte dessutom en egen kunskapsbank av all akademisk kompetens inom GS för att hitta kunniga personer inom olika ämnen, när kompetensen behövs – ”vi behöver inte uppfinna hjulet 12 gånger”.

Jag gick igenom de olika punkterna som gruppen radat upp och kom med tips och råd från mina erfarenheter av att driva lokalavdelningar. Jag tryckte på vikten att hitta kärnvärdet; varför man en gång engagerade sig och inte tappa bort det när man utvecklar ny verksamhet. Annars finns risken att folk droppar av för tidigt. Jag slog också ett slag för att våga prioritera mellan sina verksamheter; alla behöver inte vara bäst på allt.

Det var ett väldigt givande seminarium och det ska bli spännande att se Gröna Studenters fortsatta utvecklingen åren som kommer. Om förbundet fortsätter med en liknande utveckling så skulle man kunna ha 3 000 medlemmar om bara några år. Och jag tror att man kommer att vara redo.

edit: GS:aren Livija Ginters informera via twitter att seminariet lett till flera yrkanden till verksamhetsplanen som gick igenom. Däribland den sökbara kunskapsbanken. Snyggt jobbat!

Fler: Yuri Silva, Frida Johansson