Posts Tagged ‘ideologi’

h1

”Nya” gröna förtjänar ideologiskt självförtroende – och respekt

17 januari 2011

Birger Schlaug gör som undertecknad och sammanfattar språkrörskandidaterna (inklusive senaste kandidaten, Annika Lillemets) och skickar också en referens till något jag skrivit: ”Anders Wallner, som kandiderar till ny partisekreterare, påpekar på sin blogg att partiet fått åtskilliga nya medlemmar sedan partiprogrammet skrevs och att språkrör som håller fast vid ”gamla” gröna ståndpunkter kan få problem. Detta är ett påpekande som verkligen låter sig göras.”.

Det var i mina kommentarer till Joakim Pihlstrand-Trulps kandidatur som jag funderade. Om ett språkrör har en tolkning av partiprogrammet som strider med en uppfattning som medlemskåren har, vem har då ”rätt”?

Som språkrör är du medlemmarnas språkrör, inte bara partiprogrammets. Du ska dels kunna ta ställning i nya politiska frågor, utifrån grön ideologisk grund. Medlemmarnas röst, på kongress och i medlemsomröstningar kan dessutom formellt trumfa partiprogrammet, då dessa är högsta beslutande organ. Drygt hälften av våra nuvarande medlemmar har gått med de senaste åren, alltså efter att vi skrev det senaste partiprogrammet. Här kan det finnas ett glapp.

Jag tycker personligen att det är problematiskt att växa så mycket som vi har gjort, men utan att ha en bra struktur för introduktion för medlemmarna i grön ideologi. När jag gick med i Grön Ungdom som ung åkte jag, bland det första jag gjorde, på en introkurs med föreläsningar om grön ideologi och partiets viktigaste frågor. Man fick lyssna, ställa frågor och diskutera. Sådan verksamhet finns inte utvecklad för Miljöpartiet, förutom i vissa regioner/lokalavdelningar. Om detta har jag skrivit tidigare, i texten ”Ett bredare Miljöparti år 2015”.

Om jag skulle bli vald till partisekreterare skulle jag se det som en av mina prioriterade uppgifter att hitta en struktur för att alla nya medlemmar blir erbjudna en introduktion i grön ideologi. Att få bygga upp sitt ideologiska självförtroende är en rättighet för en ny medlem. Och en nödvändighet för partiet. För utan ideologiska politiker får vi ingen sammanhållen politik, som människor känner igen. Utan sammanhållen politik blir människor osäkra på oss och väljer att inte att rösta på oss.

Med det sagt så vill jag också upprepa något jag skrivit tidigare – varje medlem är en fullvärdig medlem, oavsett vilket inträdesdatum som står i medlemsregistret. I en medlemsomröstning finns inga ”rätt” eller ”fel” resultat.

Annonser