Posts Tagged ‘internationellt’

h1

Sverige vinner vapen-brons

26 november 2010

Läser i Riksdag & Departement att Sverige är tredje ”bäst” i världen i tävlingen om hur stor andel av vårt välstånd vi bygger på vapenexport. Bara Storbritannien och Belgien klår oss. Till råga på allt har vi klättrat kraftigt på listan de senaste åren… All tillväxt är bra tillväxt?

Fler: Sverige får brons i vapenexportligan (Stina Bergström (MP))

Annonser
h1

Anförande Fairtrade City (budgetfullmäktige 24/11 2010)

24 november 2010

Tack, herr ordförande, stadsfullmäktige. Och alla som lyssnar.

Jag ska tala om ansvar för skattepengar.

Många av oss som engagerar oss politiskt tar steget in i en intresseorganisation eller ett parti för att vi vill förändra världen. Med betoning på världen. Miljontals barn i världen svälter, saknar sjukvård, rent vatten och familjer splittras på grund av konflikter, naturkatastrofer eller fattigdom.

Många av de allra fattigaste länderna är beroende av en enda eller ett fåtal råvaror för sin försörjning, vid sidan av biståndsmedel. Att stärka enskilda lantbrukare, kooperativ eller plantage är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och stärka enskilda.

Utifrån de premisserna har rättvis handel-rörelsen enträget arbetat för att handelsavtal mellan Nord och Syd ska vara långsiktiga, ge rättvis och skälig ersättning och garantera fackliga och mänskliga rättigheter för producenterna. Man har också konsekvent gynnat ekologisk odling och entreprenörskap.

Nu någonstans känner säkert många i den här fullmäktigesalen att jag hamnat långt från ämnet ”finansroteln”. Och i sådant fall är det en del av problemet. Jag ville ta chansen att i min första fullmäktigedebatt lyfta en fråga där jag tror att Stockholm kan göra en väldigt stor skillnad. Men som lyser med sin frånvaro i majoritetens budget. Ett annat sorts ansvar för våra skattepengar.

Stockholm är en stor upphandlare. Våra offentliga verksamheter köper stora kvantiteter av de varor som produceras i Syd. Det kan handla om kaffe och kläder till äldreboenden, bananer och juice till storköken och fotbollar till sommarlovsaktiviteter. Tänk om vi kunde garantera Stockholmarna att alla de här varorna producerats med respekt för mänskliga rättigheter och garanterade skäligt betalt till producenterna?

Det bästa och enklaste sättet är Fair trade city-konceptet. Det är en diplomering för kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion som går ut på att kommunen initierar ett samarbete med näringslivet och civilsamhället och förbinder sig att öka den etiska konsumtionen i staden.

Det finns idag över 600 diplomerade städer runtom i världen, från Chicago till Köpenhamn. I Sverige har hittills 39 städer diplomerat sig. Däribland Malmö, Lund, Norrköping, Linköping och Jönköping. Göteborg har inlett arbetet för att diplomeras under nästa år. Bakom besluten står både rödgröna, blå och andra politiska majoriteter. MP och KD är traditionellt drivande i frågan, men även S, V och FP har varit flitiga initiativtagare i olika delar av landet.

Stockholm är dock inte en av städerna. Och majoritetens budget innehåller inga politiska initiativ för att ändra på det. Till skillnad från både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Därför vill jag fråga ansvarigt borgarråd om det finns någon anledning till att Stockholm ska vara sämre än till exempel Malmö och Göteborg. Varför vill inte Stockholm bli en Fairtrade City och ta ansvar för våra skattepengar?

h1

Klart Stockholm ska bli en Fairtrade City!

13 juni 2010

Nästa mandatperiod går jag i god för att Fairtradepartiet de gröna bygger en allians med andra partier, civilsamhället och näringslivet och ser till att Stockholm äntligen tar plats i familjen av fairtradestäder.
Det är min andra valfråga.

När jag var tonåring och ville – något diffust – rädda världen hamnade jag, av en rad tillfälligheter, på Rättvisemärkt på praktik. Det, i kombination med ett nyvaknat intresse för världshandel och alternativa utvecklingsvägar mot biståndet gjorde att ett starkt engagemang växte fram för etisk konsumtion och MR-klausuler i upphandling.

Fairtrade har sedan min praktikplats 2001 exploderat. Jag själv har vidareutvecklat mitt engagemang genom att ha blivit fairtradeambassadör, studerat kaffekooperativ i Guatemala, skrivit en rapport om internationell kaffehandel, skrivit riksdagsmotioner, föreläst för hundratals skolelever, fackligt anslutna och politiker. Ordnat och medverkatseminarier, temadagar, hållt i studiecirklar. Lobbat på kommuner. Haft ansvar för frågorna i MPs partistyrelse. Skrivit artiklar. Och drivit projektet Universitet för FairtradeMalmö högskola under ett halvår. Kort sagt har frågorna följt mig genom hela mitt engagerade liv.

Det finns en kritik mot fairtradesystemet, men ingen av kritikerna har någonsin lyckats visa något system som är bättre på att se till att producenterna av de gamla kolonialvarorna får ta del av jämställda handelsavtal och skälig ersättning för sitt arbete. Förutom mantrat ”frihandel”, som att det i sig skulle vara lösningen på allt. Det tycker jag är lika naivt som att skolan skulle kunna ha ”eget arbete” jämt eller att reglerna i fotboll skulle vara ”fria”.

Det bästa sättet att jobba kommunalt med frågorna tycker jag är Faitrade City-konceptet. Det går ut på att kommuner ansöker till föreningen Fair Trade om att bli diplomerade. Kommunen tillsätter en styrgrupp med representanter för kommun, lokalt näringsliv och civilsamhället som ser till att kommunen uppfyller kriterierna om utbud, information och upphandling.

Det finns idag ca över 600 diplomerade städer runtom i världen. I Sverige har, sedan 2006, 34 städer diplomerat sig. Däribland Malmö, Lund, Norrköping, Linköping och Jönköping. Bakom besluten står både rödgröna, blå och andra politiska majoriteter. MP och KD brukar traditionellt vara drivande i frågan, men även S, V och FP har lagt motioner i olika delar av landet.

Stockholm är dock inte en av städerna. Det har lagts motioner, men de har blivit avslagna för att det saknas en politisk vilja. Nästa mandatperiod blir det ändring på det.

h1

Rosling om utvecklingsarbete

21 januari 2010

Kolla in Hans Roslings föreläsning om utvecklingsarbete där han slår fast skillnaden mellan mål och medel i utvecklingsarbete. För att inte tala om vad han gör sen…