Posts Tagged ‘migration’

h1

Valrörelsens första debatt

21 april 2010

Ikväll var jag på min första debatt för valrörelsen, om asyl- och flyktingpolitik hos Iranska Flyktingars Riksorganisation i Husby. För de andra partierna närvarade politiker som Magdalena Streijffert (S), Nooshi Dadgostar (V), Gustav Blix (M) och Aphram Melki (C).

Det blev en annorlunda debatt. Den tog tre timmar, men vi hann bara med ett inledningsanförande och en kortare avslutning, då allt som sades skulle översättas till persiska och publiken ställde väldigt många frågor. Det fick mig att fundera över debattformer, men det får jag ta i ett annat inlägg.

Det som jag blev frustrerad över ikväll var hur dåliga politiker är på att ge konkreta besked om vad vi tycker. När fem partier hade hållit sina inledningsanföranden och tryckt på olika viktiga saker, som att ha en rättssäker asylprocess, att trycka på EU för en bättre asylpolitik, att se kvinnors asylskäl hade ingen ännu givit några konkreta löften om frågor man var beredd att driva.

Det var först Nooshi från Vänsterpartiet som listade svenska och EU-reformer som partiet står bakom.

Det finns väldigt många angelägna reformer inom flykting- och integrationspolitiken. Jag pratade framför allt om tre frågor:
– att Miljöpartiet vill se en bortre gräns för hur lång tid en asylprocess får ta innan man automatiskt får uppehållstillstånd. Vi har valt gränsen ett år (för det första beskedet).
– att Miljöpartiet vill gå tillbaka till den tidigare praxisen (före Ny Demokratis tid i riksdagen) om att ge permanenta uppehållstillstånd och inte tillfälliga.
– att de rödgröna i Stockholm är eniga om att rusta upp kvaliteten på SFI-utbildningarna i staden. Miljöpartiet vill dessutom satsa pengar på SFI på modersmål i de största invandrarspråken.

Det blev tyvärr ingen debatt om sakpolitiken, då inga partier gick i polemik med varandra i de korta inläggen.

Om vi hade haft tid hade jag gärna velat diskutera försörjningskrav för anhöriginvandring med KD. Det får bli en annan gång. Valrörelsen har bara börjat.

En kväll som denna, med många fd och nuvarande asylsökande i publiken är det viktiga att lyssna – och visa att man förstått vilka som är problemen.

Annonser
h1

Vad betyder Malmströms ”gemensamma asylpolitik”?

19 april 2010

Cecilia Malmström skriver sin programförklaring som EU-kommissionär på DN Debatt idag. Hennes politiska prioritering, vid sidan av kampen mot organiserad brottslighet, är arbetet för EU:s gemensamma asyl- och migrationspolitik. Det är så pass kontroversiella frågor att man skulle kunna kalla hennes formulering ”Många människor har starka åsikter” för något försiktig.

Jag är besviken på att Malmström inte tar tag i det kontroversiella på en gång i en sådan här programförklaring. Hur ser den gemensamma asylpolitiken ut i hennes huvud?

Hela problematiken med den, ur ett grönt perspektiv, har varit att vi går från de gemensamma minimireglerna, som varje land kan välja att överskrida (som Sverige har gjort) till att länderna anpassar ner sig till ”minsta gemensamma nämnare” och lägger sig på en gemensam (med svenska mått) låg nivå av invandring.

Hur tänker Malmström säkerställa att de länder som vill även i fortsättningen ska kunna ha generösare regler för invandring?

Tvärtom poängterar hon istället att ”alla kan inte stanna” och att ”de som inte uppfyller de kriterier som finns för internationellt skydd måste återvända”. Men varför ska EU bestämma vad som ska vara kriterier för att få stanna i Sverige? Vi kanske vill vara generösare för människor som flyr på grund av risk för hedersvåld eller hatbrott? Vi vill kanske ha ett starkare barnperspektiv? Eller någon annan måttstock som inte delas av de konservativa majoriteterna i Europa?

Som grön vill jag se ett europeiskt samarbete som bygger mer på frivillighet än idag. Både asylpolitik – och säkerhetspolitik – är till sin natur gränsöverskridande frågor, där det krävs internationellt samarbete. Men det är också frågor där stater måste ha rätten att sätta sina egna gränser.

Jag tycker inte att gröna stater som bejakar invandring och strävar efter mångkultur kan tvinga ett annat land att öka sin invandring. Och ännu mindre vill jag se ett EU där medlemsstater minskar sin invandring på grund av regleringar på EU-nivå. Det är DÄR jag vill se min komissionär sätta ner foten.

h1

Migrationspolitiskt minne

07 januari 2010

Hittade, av en slump, ett gammalt klipp på när jag medverkade i Studio Ett om hur jag upplevt arbetet i migrationsdomstolarna. Och slås av hur mycket jag fortfarande håller med mig själv. Och saknar att ha en politisk plattform.

Jag var, vid tillfället, ansvarig för migrationsfrågorna i partistyrelsen. Inslaget bygger på en artikel i Sydsvenskan som jag skrev med anledning av att jag lämnade mitt uppdrag som nämndeman i länsrätten 2008.