Posts Tagged ‘miljöpartiet’

h1

Ett framtidsinriktat parti med moderna lösningar

20 maj 2011

Jag har för ett par timmar sedan hållit min presentation i egenskap av partisekreterarkandidat på Miljöpartiet de grönas kongress. Det var nervöst, men kändes bra med varma och stärkande applåder. Ombuden har röstat och nu väntar nedräkningen till kl 17 då resultatet presenteras.

Det här är vad jag sa till kongressen:

De gröna har haft en väldigt stark och positiv utveckling de senaste åren. Jag tycker ännu mer om Miljöpartiet idag än när jag gick med. Vi uppfattas nu som det vi är – ett framtidsinriktat parti med moderna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar.

Vi har ett starkare stöd och fler medlemmar än vi någonsin har haft. Den gröna rörelsen har stark medvind. Men medvind betyder inte bara att vi kan gå snabbt framåt – det innebär också att det kan blir svårare att hålla balansen.

Jag tror att vi har potential att bli nästa stora folkrörelse – men bara om vi möter vår utveckling på kreativa sätt.

Jag har under den öppna processen inför den här kongressen pratat om framför allt tre områden där partisekreteraren har ett särskilt ansvar.

  • Vi måste utveckla vår organisation så att alla medlemmar får plats. Vi behöver fler sätt att engagera sig, mer direktdemokrati och ett mål om att varje enskild medlem välkomnas till partiet med entusiasm, får en möjlighet att utveckla ett ideologiskt självförtroende – och får påverka på riktigt.
  • Vi måste lämna föreställningen av att valrörelse är något som inträffar vart fjärde år. Människor bestämmer sig varje dag för att de är miljöpartister och det måste vi möta med att ofta gå in och ut ur kampanjläge så att de kan hitta till oss.
  • Vi ska heller inte vara rädda att hantera de politiska konflikter som uppstår. De är en självklar del av ett parti och rätt hantering för vår organisation framåt.

Framför oss ligger tre år av att förbereda oss på valåret 2014 med val till alla fyra nivåer. Då ska vi stå redo med modern politik, en van kampanjorganisation och taggade medlemmar.

Om jag blir vald vill jag vara med och leda det arbetet i Sveriges öppnaste och mest nyfikna parti.

edit: Du kan se anförandet på SVT Forum, ca 36 minuter in i klippet.

edit II: Wallner tror att MP blir nästa stora folkrörelse (Aftonbladet)

Annonser
h1

Människor, partier och demokrati

04 maj 2011

Igår medverkade jag på Makthavarölen och panelsamtalet ”Mot medlemslösa partier” som arrangerades av Sektor 3 och Makthavare.se. Panelsamtalet går att se här.

Samtalet föranleddes av rapporten med samma namn som konstaterar att partierna snabbt tappar medlemmar och inte verkar bry sig om det. Frågor ställs om hur medborgarinflytande säkras i framtiden om partierna är toppstyrda och inte längre medlemsorganisationer.

Jag deltog för att ge en annan bild av partipolitiken. Miljöpartiet har fördubblat sitt medlemsantal de senaste två åren och sjuder idag av medlemmar och aktivitet. Jag tror att det finns tre huvudanledningar till det:

– Till att börja med ligger de gröna idéerna i tiden. Det finns ett politiskt stöd för grön omställning och långsiktiga lösningar i stora delar av världen. Senast igår valdes den första gröna ledamoten in i Kanadas parlament.

– Miljöpartiet i Sverige har medvetet, under Maria och Peters språkrörsperiod, breddat bilden av hur man ”får” vara som miljöpartist. ”Vi ska vara ett parti för alla från frihetlig vänster till socialliberaler” är ett vanligt språkrörscitat när det gäller vår väljarbas. Min personliga brasklapp där är att när det gäller medlemmar så hoppas jag att efter den initiala nyfikenheten så utvecklar man ett grönt ideologiskt självförtroende i partiet och kanske lämnar de äldre ideologierna som självidentitet.

– Den tredje anledningen, som jag fokuserade på under panelsamtalet igår, handlar om öppenhet. Vår medlemsökning tog fart under en period då vi fick mycket uppmärksamhet för våra interndemokratiska processer. När vi avgjorde för oss känsliga frågor som EU-utträde och socialförsäkringssystemets utformning med direktdemokratiska instrument som medlemsomröstning och rådslag så skapade det en trovärdighet i vårt påstående att medlemskapet betyder något i Miljöpartiet. Gröna medlemmar får påverka på riktigt.

Med det sagt så tycker jag inte heller att ett parti bara ska lyssna på sina medlemmar. I vår partiprogramsrevidering som nyligen inletts är vårt mål att få input från alla – och framför allt stora delar av civilsamhället, forskningen och näringslivet. Utifrån den kunskapsbasen ska sedan våra medlemmar i en lång process mejsla fram gröna politiska lösningar för 2000-talet.

I samband med panelsamtalet igår kväll svarade jag på några frågor från Aftonbladet och Expressen om det rån och överfall jag var med om i helgen. Det jag ville säga är att det jag var med om självklart kommer att påverka mig under lång tid framöver. Men jag tänker inte låta det begränsa mig som politiker.

Jag kommer nu att ägna tid åt att vila, umgås med nära vänner och familj och få tid att bearbeta det som hänt. Därav blir bloggen vilande ett tag till. Jag vill tacka för alla hälsningar som jag fått av vänner, bekanta och andra om tillfrisknande. Det värmer.

edit: Panelisterna Adam Cwejman och Lars Stjernkvist har bloggat efter seminariet.

h1

Gröna visioner om 2025

13 april 2011

Regeringens vårbudgetproposition innehöll ”få nyheter”, som det brukar heta. Per Olsson (MP) sammanfattar det tydligt på twitter (@thinkper):

Nyheterna i Alliansens vårbudget är alltså 4,7 miljarder till stridshelikoptrar & sänkt skatt? #gamlamoderaterna

Alliansen sänker inkomstskatten, lägger tillbaka lite pengar som man skurit ner på järnvägsunderhåll och köper in stridshelikoptrar. I övrigt ett ganska fattigt dokument. Det är som att man är färdig med sitt politiska projekt och gått över till administration. Den attityden har fällt regeringar förut och jag önskar mig en regering med kreativitet, fantasi och visioner.

Självklart hoppas jag att Sveriges gröna parti ska vara en del av den regeringen, precis som i fler och fler länder i världen. Inom den gröna rörelsen finns ingen brist på kreativitet, fantasi och visioner.

Vi har precis inlett vår process inför det nya partiprogram som vi ska möta väljarna med 2014, utifrån den enkla frågan ”Vilket Sverige vill du ha 2025?”. På sajten finns nu en webbenkät som alla uppmanas fylla i – medlemmar, sympatisörer, civilsamhälle, näringsliv och ja, till och med meningsmotståndare får gärna vara med och bidra. Resultatet blir en grund för det fortsatta arbetet.

På sajten samlas också resultatet av seminarier, blogginlägg och ett kalendarium som kommer vara öppet och levande fram till kongressen 2013 då vi antar det nya partiprogrammet.

Om du har större drömmar än jobbskatteavdrag och stridshelikoptrar, ta chansen och delta!

Vilket Sverige vill du ha 2025?

h1

Sveriges öppnaste och mest nyfikna parti

02 april 2011

Mitt anförande på pressträffen i tisdags.

Miljöpartiet har haft en väldigt stark och positiv utveckling de senaste åren. Det har varit väldigt roligt att ha varit en del av det. Väljarna idag uppfattar oss framför allt som ett framtidsinriktat parti, att våra lösningar och vår politik ligger i tiden.Och för oss som varit med ett tag känns det som något nytt och spännande. Den här känslan av vad partiet står för är grunden för – och helt central för – våra fortsatta framgångar

Det går en segervåg för den gröna rörelsen runtom i världen. Senast nu i Tyskland i Baden-Württemberg där vi fick 24 procent. Vi har också nyligen sett ett val i Brasilien där 19 miljoner röstade på den gröna kandidaten. I Japan har vi nyligen fått en grön borgmästare.

Vi gjorde också vårt mest framgångsrika val hittills i Sverige 2010 i kommuner, landsting, regioner och till riksdagen. Det är idag ett starkt grönt inflytande runtom i landet i olika kommuner, regioner och landsting. Men våra medlemmar känner att vi kan ännu mer. Vi kan ännu bättre.

Vår tidigare självbild att vi är ett litet parti finns inte längre. Nu är vi den tredje politiska kraften i Sverige. Vi är 16 000 medlemmar. Det här ställer andra krav på oss men ger oss också andra möjligheter

Vi måste växa som organisation i takt med att vi blir fler. Vi måste hitta nya arbetsmetoder, nya sätt att engagera sig och möte den här framväxten av vårt parti. Vi måste stötta våra regioner att kunna ta emot alla de här nya medlemmarna.

Bakom all statistik om nya medlemmar finns det människor. Människor som valt att engagera sig i den gröna rörelsen och det gröna partiet. Det här aktiva valet att gå med i partiet och rörelsen måste mötas med en entusiasm. Det här är människor som känner en oro för samhällsproblemen; för klimatförändringar, arbetsmarknaden,  bristen på jämställdhet, för främlingsfientlighet. Vår uppgift som parti är att vända de människornas oro till framtidstro och visa att med politik kan vi vända utvecklingen till någonting positivt.

Den här entusiasmen måste också innebära att våra medlemmar får en tydlig roll i – och ett fullt inflytande över vår politik. Våra nya medlemmar har valt oss för att vi är ett öppet parti. Vi är ett  parti som har öppna processer både för personval men också för politiken. Vi är ett ungt parti, vi fyller 30 i år. Vi har en levande ideologi som tillåter oss att förändra oss i takt med att världen förändras.

Under mandatperioden kommer vi att jobba mycket med politikutveckling av den gröna politiken. Vi har en grupp tillsatt av partistyrelsen för att jobba med att revidera politiken inför ett nytt partiprogram. Det här kommer att bli en stor, öppen och gedigen process som leder fram till kongressen 2013 då vi tar programmet.
Vi har också, parallellt med det arbetet, tillsatt två rådslag som sätter extra fokus på två områden. Det enda handlar om välfärden och arbetstidsfrågan och det andra handlar om energiomställning.Det kommer inte att råda brist på brist på politik och gröna förslag under den här mandatperioden.

Det här arbetet med ny politik ska inte bara ske med alla våra medlemmar, utan också med resten av samhället. Jag vill att vi samarbetar mycket närmare med forskare och med folkrörelser för att säkerställa att den här politiken tas fram i en stor process med hela samhället. Vårt mål är att i valrörelserna 2014 ska alla känna någon som på något sätt varit inblandad i att ta fram den gröna politiken inför de valrörelserna.

Jag känner mig otroligt hedrad och stolt över att vara valberedningens förslag till ny partisekreterare. Det innebär att jag tar över uppdraget av Agneta Börjesson.
Hon har gjort ett väldigt gediget arbete i att få oss att förstå vilka som är miljöpartister idag och vilken potential det finns i den här rörelsen. Hon har också varit en förebild i att se de olika förutsättningarna man har runtom i landet som miljöpartiavdelning och hur vi arbetar framåt, tillsammans. Om jag blir vald av kongressen i maj ser jag mycket fram emot att fortsätta det arbetet i Sveriges öppnaste och mest nyfikna parti.

Tack!

h1

Utfrågning hos MP Uppsala – och rödgröna tankar

23 mars 2011

I måndags kväll besökta jag och fem andra partisekreterarkandidater MP Uppsala för en utfrågning av oss inför kongressen i maj. De två som saknades förra gången, Lena Klevenås och Karin Jansson, ersatte de två personer som hade förhinder den här gången – Max Andersson och Michael Hjelm:

Frågorna berörda till viss del samma frågor – vår syn på uppdraget, hur vi vill hantera den växande organisationen, men det dök också upp några nya diskussioner.

Dels blev det en diskussion om partiets sidoorganisationer, som Grön Ungdom, Gröna studenter och Gröna seniorer och hur vi ser på deras framtid. Jag har ändrat åsikt till viss del om sidoorganisationer de senaste åren. Tidigare var jag generellt skeptisk till sidoorganisationer, då jag såg risker med segregation av olika grupper inom partiet. Men idag ser jag en otrolig social funktion i ett snabbt växande parti för att människor snabbt ska kunna hitta en plats för sitt engagemang. jag skulle dock vilja att sidoorganisationerna snarare utgick från intresseområden och perspektiv snarare än identiteter. Hellre Gröna Företagare och Gröna Fackligt Aktiva. Det tror jag både stärker organisationsutvecklingen och idéutvecklingen.

En annan diskussion som kom upp var frågor om det rödgröna samarbetet. Vi fick bara svara ”ja” eller ”nej” på frågan om huruvida vi ska ingå i ett rödgrönt samarbete inför valet 2014. Det är omöjligt att svara på. Jag tycker att det rödgröna samarbetet 2010 fallerade på i huvudsak tre områden, ur ett grönt perspektiv:

1. Det är otydligt för Miljöpartiet att alliera sig med ett helt politiskt block inför ett val. För de flesta ”blir” då MP ett vänster- eller högerparti. Då är det bättre att bara samarbete med något parti och bli opponerade på från både höger och vänster. Jag skulle ha föredragit ett samarbete bara med S.

2. Det rödgröna samarbetet var för detaljerat. Vi tog fram tjocka rapporter och samlade förslag inom breda politiska områden, som tog extremt mycket kraft och tid som hade kunnat läggas på utåtriktat arbete. Jag hade föredragit ett smalare men vassare samarbete i enskilda sakfrågor.

3. Entusiasmen för projektet saknades till stor del. Det var många inom både S, V och MP som inte kände entusiasm inför det gemensamma projektet. Om man ska gå fram i ett samlat alternativ så måste det bygga på en lust inför det projektet hos de egna sympatisörerna. Annars har de mycket sämre möjligheter att locka nya sympatisörer.

Allt som allt var det en trevlig utfrågning. Det börjar dra ihop sig till valberedningens förslag och det känns väldigt spännande.

h1

Språkrörskandidat Lillemets

21 mars 2011

Annika Lillemets skrev sin artikel Politisk fantasi och klarspråk gör Miljöpartiet till en kraft för verklig grön omställning på Newsmill den 17 mars 2011.

Annika Lillemets

I ett ordmoln på Annikas text framstår orden istället, vill, mer, måste, samhälle som mest centrala.

Wordle: Annika Lillemets

Annika Lillemets slår från början fast att ett grönt parti har två politiska fiender: ökande sociala klyftor och ekologiska problem. Att möta klimathotet och att arbeta för rättvis fördelning får lika stora delar av argumentationen. Den gröna poängen är för Annika att värdera människors välbefinnande och miljön högre än vinstutdelning till bolag. Annika känner, som så många av oss, en frihet efter valrörelsen att det rödgröna samarbetet är över. Hon vill använda det gröna perspektivet för att utmana tankemönster hos partipolitiken och medborgarna och lyfta blicken: Vad kommer efter konsumtions- och tillväxtsamhället? Hon vill byta färdriktning mot det samhället redan nu.

Inom miljöfrågorna argumenterar hon för hur förnybar energi kan decentralisera världsekonomin och hur politiska maktmedel kan användas för att främja grön utveckling (investeringar av pensionskapital, offentlig upphandling, återupprättande av lokala bankväsenden).

Inom de sociala frågorna vänder hon sig emot ”arbetslinjen” och att ständigt ökande lönarbete ska utgöra framtidens skattebasen. Hon vill se andra baser, som finansiella transaktioner och miljöpåverkan för att kunna minska arbetstiden och överkonsumtionen. Hon vill även införa någon slags basinkomst. Hon hänvisar till professor Tim Jackson, EU-parlamentet och boken ”Jämlikhetsanden” i sin argumentation.

(Annikas prioriteringar rimmar väl med partistyrelsens val av rådslagsfrågor för mandatperioden: energi och framtidens välfärd)

Annika lyfter fram sin bakgrund som civilingenjör. Hon kallar sig teknikoptimist – och realist då hon menar att det behövs både ny miljöteknik och nya normer. Hon väver ihop, ur hennes gröna perspektiv, negativa samhällsföreteelser som vapenexport, icke-våld, könsmaktsordningen och ideologiska utförsäljningar med de gröna svaren – till exempel lokala företag, solidaritet med djur och ökat inflytande. Här gör hon markeringar för vad som, för henne, är de viktiga grundbultarna i grön ideologi. Hon vänder sig emot höger/vänster-skalan och tar avstånd från båda polerna på den traditionella politiska skalan.

Annika bygger sitt politiska engagemang på när hon upplever förtryck, orättvisor och maktkoncentration.Hon vill inte att MP blir ett parti bara för en välmående medelklass utan ta tydligt ställning för solidaritet med fattiga och svaga. Inte öppna plånboken för reformer som lockar medleklassen, utan snarare vädja till dess solidariska sidor. Hon menar också att hon saknat den opinionsbildande delen av partipolitiken i Miljöpartiet de senaste åren. Hon menar att hon under sina år i kommunpoltiken lärt sig hur det går att behålla fokuset på det gröna målet i det dagliga tröskandet av handlingar och ärenden.

Min fråga till Annika blir på ett område som jag själv funderat mycket på. Hur tycker hon att organisationen ska förändras så att grön ideologi ska kunna genomsyra all vår politik, när vi så snabbt vuxit med så många tusen medlemmar?

h1

Partisekreterarutfrågning (nu hela utfrågningen)

01 mars 2011

Här kan du se hela utfrågningen av partisekreterarkandidaterna från i söndags.

Del 1: Presentationer, första rundan och de första mini-intervjuerna (Max, Daniel):


Mitt inlägg i rundan ligger vid 14.42, då vi svarar på frågan om vad en partisekreterares viktigaste uppgifter är.

Del 2: Resten av mini-intervjuerna (Anders, Helene, Mats, Michael):


Min intervju ligger mellan 3.50-9.20 och handlar bland annat om Miljöpartiets största utmaning och vad det första jag skulle göra som nyvald är.

Del 3: Runda om vår egen lämplighet inför uppdraget, snabbfrågor och de första publikfrågorna:

Mitt inlägg om mina starka sidor ligger mellan 1.48-2.40. Sedan följer snabbfrågorna mellan 9.50-11.45. Därefter får vi svara på vad som är en ”grön grund”, då jag valde att svara på två saker som är centrala för en grön partiorganisation vid 14.28: öppenhet för förändring och den direktdemokratiska synen på medlemskapet.

Från 16.15 är det frågor från publiken. Vid 20.30 svarar jag på hur jag skulle hantera kommunavdelningar som driver politik som inte överensstämmer med partiets linje. Vid 23.35 svarar jag på frågan om huruvida det är ett problem att få kvinnor kandiderar till partisekreterarposten och om hur man kan öka mångfalden i partiet.

Tänkte också lägga in kommentarer till några av snabbfrågorna:
”En partisekreterare är med fördel känd av allmänheten” – Här hann jag inte tänka klart. Jag tycker att ”allmänheten” är ett väldigt vitt begrepp. Det viktiga är att partisekreteraren är känd av journalister, opinionsbildare och civilsamhället.

”Partisekreteraren bör sitta i partistyrelsen” – Nej, det tycker jag inte är nödvändigt. Jag tycker att man ska arbeta med uppdrag som partistyrelsen beslutar. Då blir det lite märkligt om man röstat emot sina egna uppdrag.

”En partisekreterare måste alltid vara lojal mot partilinjen inåt” – Generellt stämmer förstås det påståendet, men jag tycker också att en partisekreterare ska kunna peka internt på luckor i politiken för att motivera rådslagsarbete. Till exempel om det finns stora åsiktskillnader internt så ska man kunna försöka förklara dem och komma med förslag på åtgärder. En partilinje är ju majoritetens linje och en partisekreterare måste också kunna företräda stora minoriteter i partiet.

”Partisekreteraren bör väljas av kongressen” & ”Per Schlingmann är min största partisekreteraridol” – Jag tycker att det vore bättre om uppdraget valdes av partistyrelsen och Schlingmann har varit en skicklig M-partisekreterare. Det har jag utvecklat tidigare.

”Miljöpartiet bör ha ett organiserat samarbete inför valet 2014” – Det är för tidigt att säga. Vi bör inte ha det idag på riksnivån.

Del 4: Publikfrågor och avslutning:

Jag pratar om krishantering vid 9.08, erfarenhet av riksmedier vid 14.18, övriga politiska uppdrag vid 24.50 och vad i MPs politik jag har svårast att försvara 30.56.

Fler: Robert Damberg, Daniel Helldén, Hans Andersson