Posts Tagged ‘utbildning’

h1

Två gröna rådslag – och två andra gröna rådslag

19 februari 2011

Miljöpartiets partistyrelse har slagit fast att partiet under mandatperioden 2011-2014 ska genomföra två rådslag. Det ena rådslaget handlar om energiomställning och syftar till att ta fram en ny energi- och klimatpolitik. Det andra rådslaget handlar om framtidens välfärd (och dess finansiering). Jag är väldigt entusiastisk över rådslagsarbete och hoppas att partiet kommer att använda det som en regelbunden verksamhet i framtiden snarare än som enskilda initiativ. Jag tror också att resultatet av de här två rådslagen kommer att bli bra, modern och vass grön politik.

Dock – om jag själv hade deltagit i diskussionerna hade jag framhållit två andra frågor för rådslagen.

* Utbildning/skola
När det gäller utbildning och skola är det våra väljares tredje mest prioriterade fråga, men det finns en del osäkerhet inom partiet om partiets profil. Dels gäller det vår synen på friskolor i allmänhet och de konfessionella friskolorna i synnerhet. Detta märks tydligt då frågor om dessa skolformer ofta återkommer på kongresserna i motioner. En ständigt återkommande minoritet på en kongress är ett bevis på att en fråga inte är färdigdiskuterad. Vi skulle behöva en genomlysande diskussion om skolans driftsformer och inte fortsätta att gömma oss bakom att ”driftsformen är inte det centrala”.
Dessutom tror jag att skolpolitiken är det område som kanske har flest olika gröna inriktningar beroende på var i landet vi finns. Jag tror att vi skulle tjäna väldigt mycket på gemensam grön politik för att förbättra elevers hälsa och arbetsmiljö, skolresultat, statusen på läraryrket och på flera andra områden.

* Tid
Jag tycker att framtidens välfärd är ett väldigt bra ämne för ett rådslag, för det är ett politiskt område som inget parti ännu vågat prata om. Så jag är lite kluven när jag här föreslår ett annat ämne, men förhoppningsvis kommer det in många tankar om arbetsstidssänkning och -flexibilitet i just rådslaget om framtidens välfärd. För när det gäller tid så har jag tidigare skrivit om att partiet behöver vidga frågan om arbetstidsförkortning från att bara handla om generell förkortning och också titta på andra sätt att minska människors ofrihet när det gäller arbetstiden. Vi har hittat framgångsrika politiska förslag som friår och barntid genom att laborera med tidspolitiken – att titta på specifika grupper och metoder för att sänka arbetstiden och göra den mer flexibel. Jag tror att det finns väldigt mycket bra grön politik att hitta i ett sådant arbete.

Vidare förutsätter jag att rådslaget om energi tar ett brett grepp kring bränslefrågan. En stor del av glesbygden håller kvar oss på listan över partier man inte röstar på – för att vi inte lyckats presentera en bra vision om livet efter bensinen. Där finns en nyckel till att fortsätta växa.

Annonser